Obavijesti

Objavljeno: 20.02.2018

OBAVIJEST - "ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja – Rovigno"

Datoteke: